Сравнете Обявите

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯ

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯ

RealNet недвижими имоти предоставя важна информация, свързана с

ПРОМЕНИТЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯ, ОБНАРОДВАНИ С ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 63 от 1 Август 2014г., влязъл в сила от 06.08.2014 г.

С ДВ от 1 Август 2014 г. се въведоха нови промени в действащия Правилник по вписвания, с които коренно се промени реда за работа в Агенция по вписванията, възможността за извършване на имотни справки от страна на граждани, нотариуси и частни съдебни изпълнители, което неминуемо ще се отрази и на сделките с недвижими имоти.

Най-новата промяна в Правилника по вписвания, свързана с недвижимите имоти, е прецедентът предварителните договори за прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти да се вписват в Имотния регистър. Въпреки че тези договори нямат вещно-правен ефект, а представляват единствено облигационна връзка между страните, по силата на която обещават една на друга сключването на покупко-продажба пред нотариус, то сега тези договори подлежат на вписване с цел даване на гласност на бъдещата продажба. Новост е и промяната в чл. 51 от Правилника по вписвания, съгласно която вече не се предоставят незаверени копия на вписани актове. Единствената възможност за получаване на акт е чрез издаване на официално заверено копие единствено на собственик, посочен в акта, и то след резолюция от дежурен съдия по вписвания.

Изменен е и чл. 47 от Правилника по вписвания, като е добавено правилото, че не е необходимо предоставянето на копия на предходни документи за собственост при подаване на заявление за удостоверения за тежести. Вече не се прилага и Скица-копие от кадастралната карта при вписвания, отбелязвания и заличавания по чл. 11, 17, 18, 19, 22, чл. 22а, ал. 1 и 3, чл. 23, 24, 25, 26 и 31. от Правилника по вписвания, тъй като имотният регистър е свързан с кадастралния регистър чрез обща база данни за имотите.

 

Любомира Илинска юрист, изготвено за RealNet недвижими имоти

img

RealNet

Подобни публикации

Какво се търси на пазара на имоти

По време на конференцията Моят град. Моят...

Продължете да четете
от RealNet

RealNet партньор на Интер Нейшън

          На 7.10 и 13.10.2017, RealNet бе поканена да вземе...

Продължете да четете
от RealNet

На пазара на имоти се виждат признаци на забавяне, коментира експерт

  Според Александър Бочев забавянето не е от гледна...

Продължете да четете
от RealNet

Включете се в Дискусията

EN/RU