Трябва ви кредит,
колко ще ви дадат?

Получете предварително одобрение за 24 часа

Оставете ни телефона си и ние ще се свържем с Вас

Какво ще направим за вас ако търсите кредит?

Ние от RealNet, като сертифициран консултант към КредитЦентър, ви предлагаме да свършим вместо вас всички процедури по кандидатстване и усвояване на кредити. Когато ни се доверите, ние ще ви дадем професионален съвет относно личните ви възможности за кредит. Съгласно индивидуалните ви възможности ще получим оферти от поне 3 банки, подходящи за вас, а ако държите, от всичките 13 най-големи търговски банки в България, с които работим. После ще ви помогнем да изберете най-доброто от десетките предложения на банките и всичко това безплатно за вас.

КредитЦентър е най-големият кредитен консултант в България с над 40 000 клиента, за 15-годишен опит на пазара на ипотечно кредитиране. Стратегически партньор е на водещите банкови и небанкови финансови институции в България. Кредит Център е вписан в Регистъра на кредитните посредници към Българска Народна Банка с №BCI00002.

Ако някой днес знае къде и как – това сме ние

Кредити

Ипотечни кредити

Кредити с обезпечение, най-често върху недвижим имот

Потребителски кредити

Кредити без обезпечение

Фирмени кредити

Кредити за малки и средни предприятия

Рефинансиране

Обединение и рефинансиране на задължения

Какво представляват и каква е разликата между жилищните и ипотечните кредити?

 Жилищните кредити се отпускат целево за закупуване на недвижим имот. Кредитът се отпуска с конкретна цел и средствата са предназначени за закупуване на имота. Като в този случай за обезпечение служи имотът, който закупувате. Банката поема ангажимента да преведе сумата директно на продавача на имота. 

За разлика от жилищните кредити, ипотечните са всички видове кредити (вкл. жилищните), за които като обезпечение се ползва недвижим имот. При този вид кредити, кредитополучателят предоставя като обезпечение недвижим имот (собствен или на трето лице). За разлика от жилищните, ипотечните кредити са нецелеви, с други думи средствата отпуснати по ипотечните кредити могат да бъдат ползвани не само за покупка на имот, но и за извършване на ремонти, покупка на обзавеждане и др.

Каква е разликата между потребителските и ипотечните кредити?

 

Когато имате нужда от нецелеви кредит, с който да финасирате свой проект (ремонт, обзавеждане и др.) можете да ползвате потребителски или ипотечен кредит. Най-общо разликата се състои в това, че потребителските кредити са необезпечени и поради това те са с по-кратък срок, по-висока лихва и са подходящи за проекти с по-ниска стойност. За разлика от тях ипотечните нецелеви кредити, имайки предвид, че са обезпечени с недвижим имот са с по-дълъг срок, по-ниска лихва и размерът им до голяма степен зависи от оценката на имота, ползван като обезпечение.

Какво представляват бизнес кредитите?

 Бизнес кредитите се отпускат за нуждите на малки и средни предприятия, с цел покриване на оборотни нужди за бизнеса или при необходимост от инвестиция с цел развитие на бизнеса. Кредитите за оборотни нужди, могат да бъдат овърдрафти, револвиращи кредити  или кредитни линии. Те имат за цел да осигурят финансиране за текущи разходи, като заплати, режийни разходи, разходи за зареждане със стока и др. Кредитите за инвестиционни нужди (ипотечни, лизинг и др.) имат за цел да осигурят финансиране при закупуването на машини и съоръжения, техника, недвижими имоти и др. подпомагащи  развитието на бизнеса.

Кога е подходящо Рефинансирането?

Рефинансирането най-често се прави с цел подобряване на едно или няколко от условията на съществуващ вече кредит. Често се случва даден кредит да бъде изтеглен при лоши условия поради пазарни дадености, или при спешна  необходимост от финанси. На по-късен етап може да се обмисли рефинансиране на задълженията.

Друга ситуация, при която рефинансирането е подходящо, е при нуждата от допълнителни средства. Рефинансирането на кредити позволява кандидатстване за допълнителни финанси, надвишаващи първоначалната изтеглена сума.

Не на последно място – рефинансирането може да се предприеме с цел  обединяване на няколко кредита и карти в едно.

Важно условие, за да може кредитополучателят да бъде одобрен за рефинансиране, той трябва да докаже, че може да покрива задълженията по новия заем.

Кредитен Калкулатор

Месечно
  • Главница и Лихви
%

Compare listings

Сравни