Правила и условия

Общи условия

Настоящата Интернет страница realnet.bg (наричана по-нататък „сайт” или „уеб сайт”) е собственост на „РИЪЛНЕТ” ООД. Тя е създадена с общоинформационна цел и предоставя основна информация за предлаганите услуги и имоти които се продават с посредничеството на „РИЪЛНЕТ” ООД и неговите франчайзополучатели. Независимо от това, никаква част от тази информация не може да бъде третирана като предложение или консултация за закупуване на предлаганите от нас услуги, или имоти. Освен това следва да имате предвид, че предоставената на сайта информация е възможно да не бъде изчерпателна и точна; тази информация не представлява технически, инвестиционен, правен или друг вид съвет или препоръка.

Тези общи правила за ползване обвързват всички потребители на сайта. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на realnet.bg или чрез заплащане ползването на платените услуги, предлагани от него, всеки потребител се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва условията, регламентирани от тези правила.

Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на „РИЪЛНЕТ” ООД .

Идентифицирането на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите правила за ползване, се извършва чрез съхранените в регистъра на сървъра realnet.bg на IP адреса на потребител, както и на всяка друга информация, предоставена от този потребител.

 

Отговорности

„РИЪЛНЕТ” ООД  полага максимални усилия да Ви предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията услуги и имоти на своя сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски и/или неточности, поради което рискът при ползване на съдържанието от уеб сайта на „РИЪЛНЕТ” ООД  зависи и се поема от потребителите, които са отговорни за оценката на точността на информацията, публикувана на него. „РИЪЛНЕТ” ООД  не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. Поради това „РИЪЛНЕТ” ООД  не носи отговорност за каквито и да е преки, непреки, инцидентни, последващи или други вреди и/или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да е начин свързани с достъпа и/или ползването на Интернет страницата ни. „РИЪЛНЕТ” ООД  не носи също така отговорност за евентуални различия между предлаганите в услуги или имоти, така както са възприети от нашите клиенти, и реално предоставените такива.

Оповестената на Интернет страницата ни информация, включваща текстове, цени, описания, фотографии, графики, връзки с други сайтове или каквато и да е друга полезна информация, подлежат на едностранна промяна от „РИЪЛНЕТ” ООД  без предварително предупреждение. Дружеството също така си запазва правото да заличи или премести сайта по всяко време и без предизвестие.

Ако от сайта на „РИЪЛНЕТ” ООД  се осъществява връзки към други сайтове (Links), това е само израз на любезност. Ако използвате сайта за препращания към други сайтове, следва да имате предвид, че „РИЪЛНЕТ” ООД  не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за съдържанието и верността на поместените в тях данни. Доколкото „РИЪЛНЕТ” ООД  няма влияние върху оформлението и съдържанието на уеб сайтове, към които има линкове, поради това се не е възможно поемането на каквато и да е отговорност за тях.

Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само след като приемете условия за ползване на realnet.bg. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

„РИЪЛНЕТ” ООД  по никакъв начин не гарантира и не може да бъде отговорно за безпроблемния и непрекъснат достъп до Интернет страницата.

 

Неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

„РИЪЛНЕТ” ООД  не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат от „РИЪЛНЕТ” ООД  за неповерителни и незащитени по желание на притежателя им права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до сайта realnet.bg с цел получаването на услуги, предлагани от този сайт, се събира и обработва само при спазване на изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Винаги обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение. Как съхраняваме и обработваме личните вВи данни можете да прочетете в „Декларация за поверителност на обработване на личните данни“.

 

Използвайки този сайт Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по посочения по-горе начин. Ако дружеството промени политиката си по отношение неприкосновеността на личните данни, то това ще стане чрез промяна на Общите правила за ползване на сайта, така че потребителите да разполагат предварително с тази информация.

Заедно с това Ви уведомяваме, че нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони на република България.

 

Авторско право

Преглеждането и копирането на съдържание от този уеб сайт е само за лични, но не и за търговски цели. Независимо от целта на копирането е необходимо във всяко копие да се съдържат данни за произхода на авторските и други права за собственост.

RealNet е запазена марка на „РИЪЛНЕТ” ООД, а дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „РИЪЛНЕТ” ООД . Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други. Съдържанието на този уеб сайт не може да бъде променяно или да се използва – изцяло или отчасти – в друг уеб сайт без изричното разрешение на „РИЪЛНЕТ” ООД .

Настоящото правомощие за ползване се счита за оттеглено и несъществуващо при всяко нарушение на тези условия. В този случай трябва да се изтрият веднага всички изтеглени от сайта съдържания.

 

Други

Съдържанието на този уеб сайт се администрира изключително от „РИЪЛНЕТ” ООД . За този сайт е приложимо законодателството на Република България. Съдебната инстанция за разрешаване на всички правни спорове възникнали при или по повод ползването на уеб сайта е родово компетентният съд в гр.София, Република България.

Ако се извърши посегателство върху съдържанието на този уеб сайт извън границите на Република България, това посегателство е на собствен риск на извършителя. Потребителят е отговорен сам за спазването на националното си право.

 

Настоящите общи условия са валидни в актуалния им вариант, оповестен на сайта. Ако в уеб сайта се съдържат каквито и да е специални клаузи, те се вписват и оповестяват преди настоящите общи задължителни условия за ползване и се отнасят само до посочените в тях продукти или услуги.

 

Ако не сте съгласни с гореизложеното, или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвате интернет сайта realnet.bg, ще считаме, че сте съгласни с настоящите общи условия.

 

 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата еmail и телефони.

 

Compare listings

Сравни