С финансовата подкрепа на Оперативна програма

"ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Очаквани основни резултати

• постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места • продължаване на дейността на предприятието след приключване на проекта

Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на проекта е 3 (три) месеца, считано от 21.08.2020.

Цел на проекта

Проектът на „ДМ ДИЗАЙН“ ООД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Стойност на проекта

Общата стойност на проекта е в размер на 8000.00 лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 6 800.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 1200.00 лeвa.

Compare listings

Сравни