ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ. ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ

Новото в сферата на данъчното облагане в столицата е, че от м. септември 2013 г. базата данни за местни данъци и такси е обединена, и вече от общинските администрации ще виждат кой и какви данъци върху недвижими имущества дължи. Най-засегнати от тази иновация ще са лицата, които са декларирали повече от едно жилище, като семейно или „основно”, каквато е дефиницията на закона. “Семейство” според ЗМДТ са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак. Тъй като едно задължено лице може да има само едно семейство, за чиито жилищни нужди служи и съответното жилище, то е и недопустимо декларирането на повече от едно „основно жилище”.

Липсата на връзка между системите досега позволяваше да се декларират основни жилища в различни квартали. Тъй като съгласно чл. 25 от ЗМДТ за жилище, което е декларирано като „основно”, местният данък е с 50 % намаление, на практика много софиянци се възползваха от липсата на информация между общинските администрации и декларираха повече от едно жилище като „основно”. Това не само, че е нереалистично, но и е пряко нарушение на законовото изискване облекчението за основно жилище да се ползва само за един имот. Така се стигна до абсурдни ситуации, като например едно лице да има над 16 „основни жилища”. Масово столичани с апартаменти в различни столични квартали заобикалят закона, като декларират, че живеят във всеки един от тях.

За тези, които са декларирали повече от едно основно жилище, общината дава възможност да променят декларацията си срещу минимална глоба от 10 лв. – 40 лв. Максималният размер на наказанието е 400 лв., но такива големи глоби ще се налагат едва след Нова година. Глобите ще бъдат автоматично добавяни към данъците за годината за имота. По-тежката санкция обаче е, че нарушителите ще трябва да заплатят пълния размер на спестените данъци пет години назад. При това заедно с лихвите, които са 10% плюс основния лихвен процент. Данъчни експерти вече съветват хората да изберат за основно жилище по-скъпия апартамент. Така за него ще продължат да плащат с 50% отстъпка, а за по-евтиното жилище натрупания налог, който трябва да платят със задна дата, няма да е толкова голям.

Ето защо, от ReaLNet съветваме всички наши клиенти да подадат коригираща декларация по чл. 14, ал. 3 от ЗМДТ във възможно най-кратки срокове, за да избегнат големи глоби.

Включете се в Дискусията

Compare listings

Сравни