Ролята на брокера при отдаването на имот под наем

Често при разговор с наемодатели на въпроса: „Кой брокер или агенция предлага за отдаване под наем Вашия имот, на каква цена и от колко време?“, получавам следните отговори: „Отдава го от няколко месеца един мъж с очила, но не си спомням от коя агенция е“, или „Отдавам го откакто дойде да го снима една руса жена, но не знам на каква цена“. Това звучи доста несериозно, все едно да кажеш „Аз имам пари, но не знам колко, не си спомням в коя банка са и на какъв депозит, само знам че подписах нещо при едно симпатично девойче на бул. „Х“.

Широко застъпено е мнението, че посредническите договори се подписват единствено и само, за да могат брокерите да си вземат възнаграждението. Подписването на този договор наистина гарантира получаване на комисиона, но преди всичко регламентира правата и задълженията на страните.

Какво получава НАЕМОДАТЕЛЯТ – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, когато е подписал посреднически договор?
Първото и най-важно е, че агенцията, в лицето на БРОКЕРА-ИЗПЪЛНИТЕЛ, приема ангажимента да извърши целенасочени действия за реализиране на наема, за което носи отговорност.
Подписвайки посреднически договор, НАЕМОДАТЕЛЯТ дава писмено съгласие за цената, на която ще бъде обявен имота за отдаване под наем, като е запознат от БРОКЕРА и за минималната наемна цена, която може да очаква.
В договора е определен срокът, за който страните се ангажират /при настоящия пазар на недвижими имоти той варира между един и три месеца/, както и начините за прекратяване на договора.
Едно от основните задължения на БРОКЕРА-ИЗПЪЛНИТЕЛ е воденето на преговори с потенциалния НАЕМАТЕЛ или представляващия го брокер. Освен най-добрата възможна наемна цена на имота, се договарят също срок на договора за наем, начин на плащане, неустойки по договора за наем и др.
След като е подписан посредническият договор, БРОКЕРЪТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ е задължен редовно да информира НАЕМОДАТЕЛЯ – ВЪЗЛОЖИТЕЛ за всички действия, които извършва за отдаването на неговия имот, и да го информира за интереса и разговорите, които е провел с потенциални наематели.
Освен разписаните в договора услуги, брокера, с когото подписвате договор, се задължава още:
Да подготви договора за наем, за да бъдете максимално защитен при недобросъвестно ползване на Вашия имот;
Да Ви запознае с дължимите данъци при отдаване под наем;

Да се съобрази с подходящото за Вас време за огледи, или дори да Ви освободи от този ангажимент, като му предоставите ключове.
Да пази информацията, станала му известна по време на сделката, в тайна.
Брокерите не са паразитно звено, вклинено между наемодател и наемател с едничката цел да „приберат“ комисиона. Те имат знанията, информацията и рутината да направят ПО-ДОБРАТА сделка за Вас.
Всеки ден подписвате договори за какво ли не – кабелна телевизия, интернет, телефон. Не е ли добра идея да подпишете договор и за реализацията и доходността на Вашата инвестиция?

Включете се в Дискусията

Compare listings

Сравни