Оценки

Изготвяне на оценителски доклади

(ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ)

Ако Ви трябва не просто пазарен анализ, за да продадете имота си, а оценителски доклад с пазарна оценка, която да Ви послужи пред някоя институция, значи сте на правилното място. За пазарното оценяване на даден имот се ползват три основни подхода за остойностяване, като всеки един от тях включва множество методи. Изборът на подход и метод за определяне на пазарна оценка става от специалист на RealNet, наречен сертифициран оценител или експерт-оценител, и зависи от много фактори – видът и характеристиката на конкретния имот, целта на оценка, наличната пазарна информация и други.

Нашите клиенти

Строители, търговски банки, застрахователи, пенсионни дружества и собственици на недвижими имоти са сред клиентите, които най-често ни търсят за изготвяне на професионални пазарни оценки. Опитът ни от 1997 година, нашият професионализъм и коректност са ключовите фактори за успеха, с който можем да се похвалим.

Видове оценки, извършвани от оценителите на RealNet

  • оценки на недвижими имоти;
  • оценки на машини и съоръжения;
  • оценки на земеделски земи;
  • оценки на търговски предприятия и вземания.

За допълнителна информация и цени, моля свържете се с нас

apprisals@realnet.bg

Абонамент за Бюлетин

Eксперти за тенденциите на пазара

Compare listings

Сравни